Velkommen til Benjamin Broe Kristensen

Sognepræst Karen Felter Vaucanson gik på barsel i foråret og fik efterfølgende ny stilling i Christianskirken i København. Stillingen i Oure-Vejstrup-Lundeborg er derfor vakant, og processen frem mod ansættelse af ny præst er nu sat i gang. I forbindelse med Karens barsel blev Benjamin Broe Kristensen ansat som vikar, og han fortsætter i embedet frem til fastansættelse af den nye præst. 

Benjamin er nyuddannet, og blev onsdag den 22. marts 2023 ordineret i Odense Domkirke. Skærtorsdag blev han indsat i Oure-Vejstrup-Lundeborg Pastorat, og vil i kraft af det udvidede præstesamarbejde i Gl. Gudme Kommune også jævnligt have sin gang her i pastoratet. Vi håber, at menigheden vil bakke op omkring Benjamin og bidrage til, at han får en god begyndelse på præstegerningen.

Morten Sørensen