Samtykke-erklæring og databehandling

Samtykke-Erklæring

Jeg giver hermed tilladelse til:

At Kirkekontoret, eller sognets præst kontakter mig i forbindelse med min forespørgsel om kirkelig handling i Gudbjerg, Gudme eller Brudager Kirker.

At Kirkekontoret, eller sognets præst bruger de angivne kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til og afvikling af konfirmandundervisning, minikonfirmand eller andre aktiviteter/arrangementer i pastoratet.

Databehandling

OPLYSNINGER DER INDSAMLES

For behandling af din forespørgsel indsamler kirkekontoret dine oplyste kontaktoplysninger.

OPLYSNINGERNE BRUGES TIL

Dine indsendte oplysninger bruges til at behandle din forespørgsel.

OPBEVARING AF OPLYSNINGER

Dine oplysninger opbevares og behandles fortroligt og sikkert. Vi og de underleverandører vi benytter har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

ADGANG TIL OPLYSNINGER, INDSIGT OG KLAGER

Gudbjerg-Gudme-Brudager Pastorat er ansvarlig for behandlingen af persondata. Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig og hvilke personoplysninger, vi behandler om dig.

Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod at oplysninger anvendes eller ændre dine oplysninger. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til at der bliver behandlet oplysninger om dig. Såfremt du ønsker alle data slettet, bedes du kontakte os.

Bemærk!  Når først alle data er slettede, kan disse ikke genskabes. Data der kræves opbevaret ift. lovgivning kan ikke slettes på anmodning.