Dåb

Hvis man selv ønsker at blive døbt eller ønsker at få sit barn døbt, henvender man sig til sognepræsten og aftaler tidspunkt for dåb.

Der er som udgangspunkt mulighed for at blive døbt ved de planlagte gudstjenester på søn - og helligdage i bopælssognet eller i en af pastoratets andre kirker, som man i forvejen har en særlig tilknytning til.  I kalenderen kan I se, hvornår der er gudstjeneste i jeres lokale sognekirke. 

Dåb af udøbte konfirmander kan afhængig af den unges ønske ske under eller lige efter en allerede planlagt gudstjeneste på en søn- eller helligdag.

Forud for dåben vil der blive afholdt en dåbssamtale, hvor ritualet gennemgås.

Ved dåben skal der være mellem 2 og 5 faddere/dåbsvidner, som selv skal være døbt med en kristen dåb. Navne og adresser på faddere/vidner sendes til præstesekretæren på kirkekontoret.

Hvis barnet navngives i forbindelse med dåben, skal præstesekretæren ligeledes også have de ønskede navne oplyst og dåben skal være foretaget senest 6 måneder efter fødslen.