Kirkegårdene

 

Kirkegårdene ved Gudbjerg, Gudme og Brudager Kirke

Erhvervelse, pasning m.v.

På Gudbjerg, Gudme og Brudager Kirkegårde er der gravsteder til kistebegravelser, mindre urnegravsteder, plæne med plade til urnebegravelser samt en fællesplæne til anonyme urnebegravelser.

Ønsker man at oprette et gravsted, sker det ved henvendelse til graveren. Erhvervelse af gravsted er gratis for medlemmer af folkekirken.

På Gudbjerg Kirkegård er fredningstiden for kistegravsteder 25 år, mens den er 20 år på Gudme og Brudager kirkegårde. For urnegravsteder er fredningstiden 10 år i hele pastoratet. Når fredningstiden udløber, vil graveren ved den pågældende kirkegård give gravstedsejerne besked derom. Ytrer man ønske om at bevare gravstedet, er der som udgangspunkt mulighed for det.

Ønsker man at nedlægge et gravsted, skal man altid henvende sig til graveren ved den pågældende kirkegård. 

Man kan enten selv passe det erhvervede gravsted eller betale for vedligehold, plantning af forårs/sommerblomster og grandækning for ét år ad gangen eller for hele fredningsperioden. Ønsker herom fremsættes til graveren.

Når det gælder urnegravsteder i plæne, betaler man et engangsbeløb for pasning i hele fredningsperioden.

Med hensyn til priser, vedligehold og fredningstid, henvises der til Svendborg Provstis kirkegårdstakster 2020

Vedtægter for Kirkegårdene ved Gudme og Brudager kirker kan findes her. Gudbjerg Kirkegårds vedtægter kan findes her.

Pastoratets Kirkeværger

Gudbjerg-Gudme-Brudager Kirkegårde

Henrik Arnhild Larsen

Tlf.: 24 41 04 55

e-mail: henrik.arnhild@gmail.com

 

 

 

Kirkegårdene ved Gudbjerg, Gudme og Brudager Kirke

Erhvervelse, pasning m.v.

På Gudbjerg, Gudme og Brudager Kirkegårde er der gravsteder til kistebegravelser, mindre urnegravsteder, plæne med plade til urnebegravelser samt en fællesplæne til anonyme urnebegravelser.

Ønsker man at oprette et gravsted, sker det ved henvendelse til graveren. Erhvervelse af gravsted er gratis for medlemmer af folkekirken.

På Gudbjerg Kirkegård er fredningstiden for kistegravsteder 25 år, mens den er 20 år på Gudme og Brudager kirkegårde. For urnegravsteder er fredningstiden 10 år i hele pastoratet. Når fredningstiden udløber, vil graveren ved den pågældende kirkegård give gravstedsejerne besked derom. Ytrer man ønske om at bevare gravstedet, er der som udgangspunkt mulighed for det.

Ønsker man at nedlægge et gravsted, skal man altid henvende sig til graveren ved den pågældende kirkegård. 

Man kan enten selv passe det erhvervede gravsted eller betale for vedligehold, plantning af forårs/sommerblomster og grandækning for ét år ad gangen eller for hele fredningsperioden. Ønsker herom fremsættes til graveren.

Når det gælder urnegravsteder i plæne, betaler man et engangsbeløb for pasning i hele fredningsperioden.

Med hensyn til priser, vedligehold og fredningstid, henvises der til Svendborg Provstis kirkegårdstakster 2020

Vedtægter for Kirkegårdene ved Gudme og Brudager kirker kan findes her. Gudbjerg Kirkegårds vedtægter kan findes her.

Pastoratets Kirkeværger

Gudbjerg-Gudme-Brudager Kirkegårde

Henrik Arnhild Larsen

Tlf.: 24 41 04 55

e-mail: henrik.arnhild@gmail.com

 

 

Kirkegårdene ved Gudbjerg, Gudme og Brudager Kirke

Erhvervelse, pasning m.v.

På Gudbjerg, Gudme og Brudager Kirkegårde er der gravsteder til kistebegravelser, mindre urnegravsteder, plæne med plade til urnebegravelser samt en fællesplæne til anonyme urnebegravelser.

Ønsker man at oprette et gravsted, sker det ved henvendelse til graveren. Erhvervelse af gravsted er gratis for medlemmer af folkekirken.

På Gudbjerg Kirkegård er fredningstiden for kistegravsteder 25 år, mens den er 20 år på Gudme og Brudager kirkegårde. For urnegravsteder er fredningstiden 10 år i hele pastoratet. Når fredningstiden udløber, vil graveren ved den pågældende kirkegård give gravstedsejerne besked derom. Ytrer man ønske om at bevare gravstedet, er der som udgangspunkt mulighed for det.

Ønsker man at nedlægge et gravsted, skal man altid henvende sig til graveren ved den pågældende kirkegård. 

Man kan enten selv passe det erhvervede gravsted eller betale for vedligehold, plantning af forårs/sommerblomster og grandækning for ét år ad gangen eller for hele fredningsperioden. Ønsker herom fremsættes til graveren.

Når det gælder urnegravsteder i plæne, betaler man et engangsbeløb for pasning i hele fredningsperioden.

Med hensyn til priser, vedligehold og fredningstid, henvises der til Svendborg Provstis kirkegårdstakster 2020

Vedtægter for Kirkegårdene ved Gudme og Brudager kirker kan findes her. Gudbjerg Kirkegårds vedtægter kan findes her.

Pastoratets Kirkeværger

Gudbjerg-Gudme-Brudager Kirkegårde

Henrik Arnhild Larsen

Tlf.: 24 41 04 55

e-mail: henrik.arnhild@gmail.com