Udvalg

 

Kirke og Kirkegårdsudvalg:

Andreas Christensen             Vivi Lersey Pedersen   Marianne Nielsen

 

Præstegårdsudvalg:               Søs Brinkmann                          Anni Skov Olsen                       Andreas Christensen

 

Sognegårdsudvalg:

Anni Skov Olsen

Vivi Lersey Pedersen

Marianne Nielsen

 

Skov og Landbrugsudvalg:   Henrik Arnhild Larsen       Andreas Christensen        

Anni Skov Olsen

 

Aktivitetsudvalg:     

Stine Winther

Vivi Lersey

Margrethe Hune    

Valeriya Bahamiakava

Nina Kaae

Tascha Schøsler

 

Kommunikations- og PR udvalg:

Søs Brinkmann

Vivi Lersey Pedersen

 

 

Kontakt til Nørkleklubben:    Anni Skov Olsen

 

Kontakt vedr. Apotekerhaven:

Arne Ploug

 

Valgbestyrelsen:

Søs Brinkmann

Marianne Nielsen