Gudme Kirke

Gudme kirke er en rigt udsmykket landsbykirke, som formentlig er bygget før 1225. Gennem tiden er kirken blevet om- og tilbygget, og er således præget af både den romanske og gotiske stilart. Ved ombygningen i 1400 tallet blev der lavet en række ændringer på det eksisterende byggeri. Murene blev forhøjet, og loftet blev forsynet med hvælvinger. Indvendigt blev kirken udsmykket med kalkmalerier. Tårnet blev bygget til kirken omkring år 1500 og er i sengotisk stil. Et våbenhus blev bygget på sydsiden af skibet i 1603, og bruges i dag til ligkapel. Under koret ligger ejere af Broholm Gods begravet - herunder Caspar von Wessel, som var bror til Tordenskjold. Gennem donationer har ejerne af Broholm Gods har sat deres præg på kirken. Eksempelvis er den nuværende prædikestol skænket i 1675 af Jørgen Skeel og  Lisbeth Bille. I kirken findes også epitafier, våbenskjolde og gaver, som er givet til minde om adelige personer. 

Men Broholm er ikke de eneste, der har sat deres præg på kirken. Den lokale husflidsforening markerede i 1983 deres 90-års jubilæum ved at udarbejde en præstetavle til Gudme Kirke, og i 2013 blev kirken forsynet med et brudetæppe, som blev broderet af flittige hænder fra lokalområdet. I fortid og nutid har lokale således sat deres helt eget præg på kirken. Det bedste eksempel herpå er kalkmalerierne i Gudme Kirke. I en af kirkens hvælvinger er der  malet et par træsko, som var malerens signatur og som har givet ham navnet "Træskomaleren". Tilsvarende træsko findes i egnens andre kirker, så der har højest sandsynlig været tale om en lokal mand. Fra reformationen og frem til 1877 var kalkmalerierne kalket over. Ved en tilfældighed blev de genfundet, hvorefter hvælvingernes motiver blev retableret. 

Kalkmalerierne rummer motiver fra Jesu lidelseshistorie. Derudover rosetter, sole, bomærker, initialer, riddere og borge. På skibets vestvæg er der et stort maleri af en borg med omgivende mure og vindebro. Midt i denne borg ser man borgherren med sin frue ved sin side. På den modsatte side ses en drage, der hæver sit gabende svælg imod borgen. Dragen symboliserer ondskaben, der truer mennesker. Men kirkens hellige fred er lyst over borgen: "Pax huic domui et omnibus bitantibus (egl. habitantibus) in ea", som direkte oversat betyder, at der er fred over dette hus og alle dem, som bor i det.