Navngivning og navneændring

Navngivning og navnændringer indgives så vidt muligt digitalt via www.borger.dk

Vil man i stedet indgive dem på en blanket, kan den findes på www.personregistrering.dk, hvor der også er mulighed for at læse mere om navngivning i Danmark.

Hvis du har fast bopæl i Danmark, er det muligt at foretage navneændring. Der vil som udgangspunkt være et gebyr for selve sagsbehandlingen, og dette beløb betales ikke tilbage, hvis ansøgningen ikke imødekommes.  

Navneændring er gebyrfri hvis:

Der ansøges herom i forbindelse med vielse eller senest 3 måneder efter og at der opnås en form for navnefællesskab.

Den gælder for et barn under 18 år, som følge af én af forældrenes navneændring, og at der skabes en form for navnefællesskab.  

Alle spørgsmål vedrørende navngivning og navneændring rettes til kordegnen.