Vielse/velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Vielse

Ønsker man at blive viet i en af pastoratets kirker, henvender man sig til sognepræsten for at aftale tidspunktet for brylluppet. Oplysninger om brudeparret sendes til kirkekontoret som sikker post, dvs. navne, cpr-numre, kontaktoplysninger, herunder telefonnumre og mailadresser.  

For at blive viet i pastoratet skal mindst den ene af parret være medlem af folkekirken, og der skal være en tilknytning til den pågældende kirke.  

Inden vielsen finder sted, skal man have erhvervet en prøvelsesattest/ægteskabserklæring. Denne findes på www.borger.dk, hvor der findes nærmere vejledning. Denne prøvelsesattest, som ikke må være mere end fire måneder gammel på vielsesdagen, afleveres til kordegnen.

Forud for vielsen bliver brudeparret kontaktet af sognepræsten med henblik på at aftale tid og sted for vielsessamtale.

Kirkelig velsignelse

Ønsker man kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab, henvender man sig til sognepræsten og aftaler tidspunkt. Oplysninger om brudeparret sendes til kirkekontoret som sikker post, dvs. navne, cpr-numre, kontaktoplysninger, herunder telefonnumre og mailadresser.  

For at blive velsignet i pastoratet skal mindst den ene af parret være medlem af folkekirken, og der skal være en tilknytning til den pågældende kirke.  

Forud for velsignelsen bliver brudeparret kontaktet af sognepræsten med henblik på at aftale tid og sted for velsignelsessamtale.

Ved vielser og velsignelser skal der vælges 4 salmer. Som inspiration til salmevalg henvises der til: Den danske salmebog online