Gudme Sognegård

Sognegården består af to bygninger, som ligger lige ved siden af Gudme Kirke og udgør til sammen et naturligt samlingspunkt for pastoratets aktiviteter. Der afholdes menighedsrådsmøder, og lokalerne bruges til undervisning, litteraturkreds og andre sociale arrangementer i forbindelse med kirken.  Pastoratets kirkekontor er også placeret her.

   Gudme Sognegård