Fødsel og forældremyndighed

Fødsel

Et barns fødsel anmeldes af jordemoderen, når fødslen sker på sygehuset.

I de tilfælde, hvor en fødsel sker uden medvirken af en jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Barnets fødsel anmdeldes via www.borger.dk senest 14 dage efter fødslen.

 

O/A-erklæringer

I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn med en Omsorgs- og ansvarserklæring. Dette kan I gøre på www.borger.dk, hvor der også findes en blanket til registrering af medmoderskab.

Angiver I faderskabet de første 14 dage efter fødslen, er det mors bopælssogn, der behandler sagen. 

Angiver I faderskabet før fødslen eller senere end de første 14 dage efter fødslen, er det Familieretshuset, der behandler sagen.