Kirkekontoret for Gudbjerg-Gudme-Brudager pastorat

Adresse: Kirkegade 21, 5884 Gudme

Kontakt: Kordegn Tascha Brandt Schøsler. Tlf.: 21 22 66 44. E-mail: TABS@km.dk. Eller via sikker henvendelse (se længere nede på siden). NB! Af hensyn til persondatalovens bestemmelser bedes alle skriftlige henvendelser med personfølsomme oplysninger sendes via sikker formular, som findes nederst på siden.

Åbningstid:  Kirkekontoret er åbent for personlig betjening onsdage kl. 10.30-15.30. Desuden kan kirkekontoret kontaktes via e-mail. Indbakken tjekkes én gang om dagen mandag-fredag. 

Du kan kontakte kirkekontoret, hvis du har spørgsmål til fødselsregistrering, O/A-erklæringer, navngivning/navneændring, attestudstedelse og sagsbehandling i forbindelse med begravelse og bisættelse. 

Angående attester : Attester bestilles som udgangspunkt via borger.dk eller ved personlig henvendelse på kirkekontoret i åbningstiden mod fremvisning af gyldig billedlegitimation. Attester kan udstedes både på papir og som PDF-fil med digital signatur. Sidstnævnte sendes via E-boks, og har derfor en kortere ekspeditionstid. Inden for landets grænser vil denne attesttype i mange tilfælde være tilstrækkelig dokumentation, men det er endnu ikke alle myndigheder, der accepterer attester i elektronisk form. Undersøg hvilken type, der kræves hos den myndighed, hvor du skal bruge attesten.  

Angående henvendelser om kirkelige handlinger : Alle henvendelser om kirkelige handlinger såsom dåb, vielse/velsignelse og begravelse/bisættelse rettes i udgangspunktet til sognepræsten eller dennes stedfortræder.