Konfirmation i Gudbjerg-Gudme-Brudager Pastorat

Hvor og hvornår skal du konfirmeres? 

Fra 2024 og frem har menighedsrådet taget beslutning om, at konfirmationerne i Gudme og Brudager finder sted den sidste søndag i april. I Gudbjerg er der tradition for konfirmation den første søndag i maj. 

Konfirmanderne konfirmeres i deres bopælssogn eller i et sogn, som de har en særlig tilknytning til. Såfremt I har spørgsmål hertil, kan I forud for tilmelding rette henvendelse til sognepræsten. 

Undervisningen

Undervisningen afholdes i Gudme sognegård i konfirmandstuen. De første tre gange før efterårsferien afholdes undervisningen kl. 13.45-15.15. Efter efterårsferien afholdes undervisningen tirsdag morgen kl. 08.00-09.30. Det er forældrenes ansvar at sørge for transport for de elever, der ikke går på skole i nærheden. Det er dog muligt at ønske konfirmationsforberedelse i en anden kirke end den kirke, man skal konfirmeres i. 

Hvad lærer man?

I undervisningen vil konfirmanderne lære om kristendommens elementære indhold og bliver fortrolige med gudstjenestens form. En stor del af undervisningen bygger på samtale mellem præsten og konfirmanderne om livets store spørgsmål. Der er ingen fastlagte krav til hvad undervisningen skal indeholde - det er op til præsten at tilrettelægge undervisningen. 

Der er tre kriterier, som skal opfyldes, før du kan blive konfirmeret:

  • Du skal være døbt med den kristne dåb
  • Have deltaget i konfirmationsforberedelsen (mindst 48 lektioner)
  • Have deltaget i 10 gudstjenester, som fordeles henover året (fx 5 før og 5 efter jul). Heraf kan 3 gustjenester ligge på et andet tidspunkt end søndag formiddag. 
  • Være fortrolig med den kristne tros elementære indhold og folkekirkens gudstjeneste. 

Tilmelding til konfirmationsforberedelse

Tilmelding sker digitalt ved brug af folkekirkens fælles løsning. Folkekirkens fælles løsning består af to moduler, Konfirmandtilmelding og Konfirmandkommunikation. Konfirmanden meldes til undervisning og konfirmation via konfirmandtilmeldingen, og tilmeldingsmodulet skal kun bruges denne ene gang i forbindelse med selve tilmeldingen.

I forbindelse med tilmeldingen bedes I afgive jeres kontaktoplysninger. Henover året vil der løbende blive kommunikeret med konfirmander og forældre via e-mail os sms. Ligesom der også vil blive afholdt infomøder og andre arrangementer for og med konfirmanderne og deres forældre. Udover jeres egne oplysninger må I også meget gerne notere konfirmandens mobilnummer i tilmeldingen, så det er muligt at komme i direkte kontakt med dem ved arrangementer og udflugter ud af huset. 

Efter tilmeldingen anvendes det andet modul, Konfirmandkommunikation, til kommunikation mellem kirke og hjem. Her finder I oplysninger om tid og sted for konfirmation, og der vil også være en række formularer, som I skal besvare i forbindelse med tilmeldingen. Til de to moduler er der knyttet særskilte logins, og I finder link hertil i bunden af siden. 

Kontakt

Sognepræst Kristian Bunkenborg, e-mail: KRBU@km.dk. Tlf.: 23399962

Medhjælper Tascha Schøsler, e-mail: TABS@km.dk

 

 

 

Tilmelding til konfirmation

Kræver NemId

Link til tilmelding her

 

 

 

 

Konfirmandkommunikation

Folkekirkens kommunikationsløsning - formularer til besvarelse

Læs mere her