Gudbjerg Præstegård

Bopæl for pastoratets præst

Gudbjerg Præstegård blev bygget i 1860erne som en flerlænget gård. Staldbygningerne er væltet, og tilbage står hovedbygningen, som i dag fungerer som privat bolig og arbejdsplads for sognepræsten. Derudover er præstegården også ramme omkring en række arrangementer og socialt samvær.  Den offentlige del er placeret længst ud mod vejen og rummer entre, konfirmandstue, et kontor/samtalerum og et handicapvenligt toilet. Huset er hvidkalket og er smukt omkranset af præstegårdshavens store græsplæne. Til bygningen  hører også en dobbelt carport med redskabsrum. 

Parkering ved præstegården

Ved arrangementer i præstegården er der mulighed for parkering i gårdspladsen langs med haven og husmuren. Opmærksomheden henledes på, at der ved parkering er uhindret adgang for kørsel til og fra carporten.