Graverne

Nina Kaae

Graver ved Gudme Kirkegård
Telefon, graverkontor: 61 36 20 33
Privat mobil: 24 26 40 59
e-mail.: ninakaae@hotmail.com
Træffes mandag - torsdag 8:00-14:00
Fredag er fridag.

 

Dorthe Godske Pedersen

Graver ved Brudager Kirkegård og Gudbjerg Kirkegård
Tlf.: 24 47 20 88 
e-mail.: dgp@km.dk
Træffes onsdag: 8:00-14:00 og fredag: 8:00-12:00
Mandag er fridag.