Graverne

Nina Kaae

Graver ved Gudme Kirkegård
Telefon, graverkontor: 61 36 20 33
Privat mobil: 24 26 40 59
e-mail.: ninakaae@hotmail.com
Træffes mandag - torsdag 8:00-14:00
Fredag er fridag.

 

 

Dorthe Godske Pedersen


Graver ved Brudager Kirkegård og Gudbjerg Kirkegård

Tlf.: 24 47 20 88 
e-mail.: dgp@km.dk
Træffes tirsdag-fredag kl. 08.00-14.00
Mandag er fridag.

 

Mia Bae Ejersbo


Gravermedhjælper 

 

 

 

Kaare Wamberg


Gravermedhjælper