Præster

Vikar sognepræst

Kristian Bunkenborg (sygemeldt)
e-mail: krbu@km.dk
Træffes: tirsdag – søndag. Mandag er fast fridag

Sikker post til sognepræsten

Alle forespørgsler om tidspunkter for kirkelige handlinger rettes direkte til vikar sognepræst Kristian Bunkenborg.

Brug linket til "sikker post", hvis du ønsker at sende cpr-numre og andre personfølsomme oplysninger til mig. 

 

 

Præstesamarbejdet i Gl. Gudme Kommune

GGB indgår i et udvidet præstesamarbejde med nabopastoraterne Hesselager og Oure-Vejstrup-Lundeborg. Det betyder, at man primært bliver betjent af den præst, som menigheden har kaldet, men præsterne afløser hinanden ved ferie og sygdom, og vil jævnligt prædike i hinandens kirker. I vil derfor også kunne møde:

Hanne Thordsen, Sogne - og Hospicepræst
Hesselager
Tlf. 62 25 13 42, Mail: HTH@km.dk
Træffes: tirsdag, tors-søndag. Træffes ikke mandag og onsdag.  

Benjamin Broe Kristensen, Konstitueret sognepræst
Oure-Vejstrup-Lundeborg
Tlf. 21 46 01 67, mail: BBKR@km.dk
Træffes: tirsdag-søndag. Mandag er fast fridag.