Organister og kirkesangere

Margrethe Hune

Organist
Tlf.: 62 25 19 95 / 52 24 25 49
e-mail.: mahune@mail123.dk

Valeryia Bahamiakava

Organist

e-mail.: valeryia.bah@gmail.com

 

Ulla Bonde

Kirkesanger
Tlf.: 22 33 15 81
e-mail: ullabondehansen@gmail.com

 

Tascha Brandt Schøsler

Kirkesanger
Tlf.: 21 22 66 44
e-mail:TABS@km.dk