Begravelse/bisættelse

Dødsanmeldelsen skal intastes digitalt via www.borger.dk

Det er muligt at stå for alle de praktiske ting selv, men i langt de fleste tilfælde, anbefaler vi, at man tager kontakt til en bedemand og får ham/hende til at stå for de praktiske foranstaltninger, herunder at aftale tid og sted for begravelse/bisættelse og udfylde begravelsesanmodningen.  

De pårørende til afdøde, henvender sig til graveren på den relevante kirkegård med henblik på at vælge gravsted og træffe aftaler om eventuel vedligeholdelse. Det er også muligt at aftale pyntning af kirken, herunder at man selv pynter kirken.

Forud for den kirkelige handling tager sognepræsten kontakt til anmelderen af dødsfaldet for at aftale tid og sted for en samtale. Samtalen kan, såfremt adressen er indenfor sognegrænsen, foregå i et privat hjem eller alternativt på kontoret i Gudbjerg Præstegård. Samtalen er både en sjælesorgssamtale under tavshedspligt, men den danner også grundlag for begravelses/bisættelsestalen. Den kirkelige handlings forløb gennemgås og der foretages salmevalg.

Ved bisættelser skal der vælges 4 salmer og ved jordfæstelser skal der derudover også vælges 1, som skal synges ude ved graven.  Inspiration til salmer findes på www.dendanskesalmebogonline.dk. Sognepræsten vil, såfremt det ønskes, være behjælpelig med at finde salmer og lave rækkefølgen.