Børnepolitik

Børnepolitik

Børnepolitik for Gudbjerg-Gudme-Brudager Pastorat

Der vil altid blive indhentet børneattest på alle medarbejdere ved kirkerne.

Ved enhver form for fysisk kontakt til det enkelte barn skal barnets grænser altid respekteres. Opmærksomhed henledes på, at for nogle børn kan blot en berøring være grænseoverskridende.

Ligeledes er det de voksnes opgave at være opmærksom på, at børn ikke generes af særlig pågåenhed og omklamring fra andre børn

Situationer, hvor en voksen er alene med et barn bør undgås. Ved samtale og lign. med et enkelt barn skal der være andre voksne tilstede i nærheden.

Ved alle former for udflugter og andre fællesarrangementer skal der altid deltage en voksen af begge køn.

Menighedsrådet

November 2020