Brudager Kirke

Brudager Kirke er opført i år 1300 og hørte frem til 1931 til Broholm Gods, hvorefter den blev gjort til sognekirke.  I senmiddelalderen blev der til kirken bygget et tårn med to klokker fra henholdsvis 1400 og 1641. Kirken og dens inventar er præget af den romanske og gotiske byggestil. Eksempelvis er døbefonden fra den romanske periode, mens altertavlen og kalkmalerierne i kor og skib bærer tydelig præg af sengotikken.
 
Efter reformationen i 1536 fik prædiken en helt central plads i gudstjenestefejringen, og i tiden efter blev der installeret prædikestole og kirkebænke i alle danske kirker. Kirkens prædikestol er lavet af fyrretræ og blev opsat i 1600 af en lokal snedker. Lokalbefolkningen har i det hele taget sat sit præg på udsmykningen. I slutningen af 1980'erne gik en kreds af kvinder fra Gudme og Brudager sammen om at lave et nyt altertæppe samt betræk til alterskammel og præstestolen. Altertæppet er siden blevet fjernet pga. slidtage, men alterskammel og præstestolens betræk er der endnu. På den musikalske front er kirken udstyret med et Frobenius-orgel fra 1975 og med fire stemmer og pedaler.