Pastoratet

I sommeren 2017 blev Gudbjerg og Gudme-Brudager lagt sammen i et fælles pastorat med deres egen præst. De tre sogne har siden sammenlægningen nærmet sig hinanden og været igennem en proces, som nu resulterer i en sammenlægning af menighedsrådene efter valget 2020. Denne beslutning blev endeligt godkendt på et fælles menighedsmøde den 16. januar 2020.

I efteråret 2020 blev der valgt et nyt  menighedsråd, som arbejder på kryds og tværs af sognegrænserne - til gavn og glæde for alle folkekirkemedlemmer i Gudbjerg, Gudme og Brudager. For at styrke fællesskabet henover sognegrænserne, afholdes der en fælles gudstjeneste om søndagen på skift i pastoratets tre kirker. Sammen løfter vi i flok og skaber et varieret kirkeliv med tilbud til både unge og ældre. Vi håber, at menigheden vil være med til at udvikle dette  fællesskab ved at bevæge sig derhen, hvor gudstjenesten/arrangementet er.