Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Præster

   

Sognepræst, kbf. 

Stillingen er i øjeblikket vakant

For spørgsmål vedrørende kirkelige handlinger (vielser, dåb, begravelser) kontakt venligst de vikarierende præster Hanne Thordsen eller Benjamin Broe Kristensen (se kontaktoplysninger nedenfor). 

For spørgsmål vedrørende konfirmationsundervisning kontakt sognepræst Annie Løvig Thomassen på alt@km.dk eller kordegn Tascha Brandt Schøsler på tabs@km.dk 

For praktiske spørgsmål, spørgsmål vedrørende personregistrering og øvrige spørgsmål kontakt kordegn Tascha Brandt Schøsler på mail TABS@km.dk eller tlf. 21 22 66 44. Træffetid for telefon og fremmøde på Kirkegade 21, 5884 Gudme er om onsdagen kl. 10.30-15.30. 

Brug "Sikker henvendelse" til det sogn du tilhører, hvis du ønsker at sende cpr-numre og andre personfølsomme oplysninger til kordegnen. Find links til 'sikker henvendelse' under Menu --> Kontakt --> Kirkekontor --> De mørkeblå bokse nederst på siden. Du skal bruge MitID/NemID for at sende post på denne måde.

 

Præstesamarbejdet i Gl. Gudme Kommune

GGB indgår i et udvidet præstesamarbejde med nabopastoraterne Hesselager og Oure-Vejstrup-Lundeborg. Det betyder, at man primært bliver betjent af den præst, som menigheden har kaldet, men præsterne afløser hinanden ved ferie og frihed, og vil jævnligt prædike i hinandens kirker. I vil derfor også kunne møde:

Hanne Thordsen, Sogne - og Hospicepræst
Hesselager
Tlf. 62 25 13 42, Mail: HTH@km.dk
Træffes: tirsdag, tors-søndag. Træffes ikke mandag og onsdag.  

Benjamin Broe Kristensen, Konstitueret sognepræst
Oure-Vejstrup-Lundeborg
Tlf. 21 46 01 67, mail: BBKR@km.dk
Træffes: tirsdag-søndag. Mandag er fast fridag.